Erbjudande

  • Personlig assistans enligt LSS och LASS.
  • Rådgivning i handikappfrågor och hjälp med skrivelser och kontakter med myndigheter.

Vi tar hand om allt administrativt kring din assistans till låg kostnad. 
Vi har det fulla arbetsgivareansvaret medan du, eller din företrädare, är arbets-ledare för dina assistenter.

Du är delaktig i rekryteringen av assistenter och bestämmer själv vem som ska anställas. 
Assistenterna följer dig i ditt liv och arbetar på de platser där du befinner dig. 
Det kan vara till exempel i ditt hem, på skola, på dagis, på fritiden eller på arbetet.

Vi erbjuder alla assistenter grundutbildning, personalträffar, handledning och externa kurser vid behov. 
Samtliga arbetsgrupper erbjuds personalmöte en gång per månad eller vid behov.

Vi sköter det administrativa inkl lönehantering, bokföring, redovisning av skatter, försäkringar osv.

Lika viktigt som att våra kunder är nöjda är assistenternas trivsel. 
Vår arbetsgivareorganisation heter vårdföretagarna och vi följer det kollektivavtal som finns mellan vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetarförbundet. 
Vi har det fulla arbetsgivareansvaret medan du, eller din företrädare, är arbetsledare för dina assistenter.
Sekretess och personlig integritet

Det är bara vi och handläggaren på Försäkringskassan som har full insyn. 
Detta är kanske särskilt viktigt om du bor på en liten ort där alla känner alla.  Juridik
Som kund hos oss kan du få juridisk hjälp om du anser att du blivit felaktigt behandlad,
exempelvis upplever att man inte fått det antal assistanstimmar som du anser dig ha rätt till. 
Naturligtvis har du möjlighet att när som helst få rådgivning av oss när det gäller frågor om din assistans, 
kan vi inte hjälpa dig omgående så sköter vi kontakten med de som sitter inne med svaren.Vanliga frågor och svar

Vem bestämmer vem som ska anställas som personlig assistent? 
Det är alltid kunden (vårdnadshavare eller god man) som avgör vem som ska anställas som personlig assistent.
Vi rekryterar personal direkt till våra kunder och har ingen ”pool” med personal som skickas ut när det behövs.
Kundansvarig vid Sveservice arbetar tätt tillsammans med kunden i rekryteringen och fattar inga beslut om vem som ska anställas,
utan att det görs alltid tillsammans med kunden.Vilka är mina arbetsuppgifter? 
Beroende på kundens önskemål, beslut om personlig assistans, funktionsnedsättning, ålder och situation sätts förutsättningarna för dina arbetsuppgifter. Sitria Assistans skapar inga generella rutiner och checklistor för hur arbetet hos våra kunder ska utföras – det gör var och en av våra kunder själva. Om oklarheter uppkommer i vad som ska göras under arbetspassen ber vi den personliga assistenten i första hand att fråga kunden. Direkt kommunikation brukar vara den bästa lösningen. Som personlig assistent kan du naturligtvis alltid kontakta Kundansvarig för att få stöd i dialog med kunden.


Några konkreta exempel:

  • Om en rullstolsburen kund exempelvis ska putsa sina fönster blir det i praktiken du som assistent som får utföra detta. Däremot ska kunden närvara och vara så delaktig som möjligt under arbetets utförande.

  • Om samma kund är ett femårigt barn är inte fönsterputsning en arbetsuppgift för dig eftersom en femåring i normalfallet inte putsar fönstrenhemma. Däremot kanske han eller hon till viss del förväntas hålla rent på sitt rum och då blir detta din arbetsuppgift tillsammans med barnet.        

                                  

Vad gör arbetet som personlig assistent unikt?
Uttrycket ”ditt jobb är mitt liv” beskriver till stora delar yrket som personlig assistent. Att finnas till hands och hjälpa en medmänniska att leva ett liv jämlikt personer utan funktionsnedsättning upplevs för många som meningsfullt. Dessutom innebär arbetet ofta stor frihet och variation. Ingen arbetsplats är den andra lik och man kan räkna med många spännande upplevelser. Arbetet som personlig assistent är i många fall helt avgörande för många människors livskvalitet, ett arbete som vi på Sveservice sätter stort värde i. Vi tycker därför att det är viktigt att våra personliga assistenter förstår vilket betydelsefullt och professionellt arbete de utför och får rätt lön för det.

Vad innebär det att omfattas av tystnadsplikt?
Tystnadsplikten regleras i LSS. Syftet är att skydda den som har rätt till personlig assistans så att han eller hon inte blir en ofrivilligt offentlig person.

Som anställd personlig assistent omfattas du av tystnadsplikten och den är livslång. Det innebär att du inte får föra vidare personliga uppgifter om kunden du arbetar hos eller dennes anhöriga. Det gäller alltså även efter det att din anställning på Sveservice eventuellt upphört. Kunden kan själv göra lättnader i vilken information som är okej för den personliga assistenten att lämna vidare, men som anställd ska du ändå vara mycket försiktig. Var hellre tyst än att prata om du är osäker. I samband med anställning får du ett brev om tystnadsplikten.

Registerkontroll? 
Från och med 1 januari 2011 gäller en ny lag om registerkontroll av personal som innebär att vi gör en kontroll av polisregistret innan vi anställer personal till våra barnkunder (under 18 år). Föräldrar är undantagna från kravet men nära anhöriga måstevisa upp ett registerutdrag.

Vad är personlig assistans?
Personlig assistans är en lagstadgad rätt sedan 1994 och ger dig möjlighet att leva ett liv som andras även om du har funktionsnedsättningar. Den personliga assistansen innebär att du får hjälp av en eller flera personliga assistenter att klara sådant du inte klarar själv. Assistenten ska hjälpa dig med det du inte själv klarar av på det sätt som du själv anser är lämpligt.

Jag vill bli kund hos er! Hur går jag tillväga?

Du kan ringa oss eller kolla vår hemsida.

Hur är det att arbeta som personlig assistent?
Att jobba som assistent innebär ett nära samarbete med en brukare. Hur jobbet blir, beror på vem du jobbar hos och vem du är. Ni väljer varandra och bygger upp en relation som känns bra för båda. Vilket jobb du ska utföra bestämmer din arbetsledare. Många assistanssituationer är enkla vardagssituationer, men behöver ändå kommuniceras. Som när, var och hur något skall utföras. När du börjar får du som personlig assistent lära dig mycket av dessa vardagsrutiner som sedan kan göras på delegation. Andra assistanssituationer förutsätter diskretion i för den enskilde utlämnande lägen. Respekten för varje människas behov av integritet är viktig för ett gott samarbete.

Hur hittar jag en personlig assistent?
Det finns många sätt. Kanske känner du redan någon som du trivs med och som är intresserad av jobbet.

Du kan till exempel ha en anhörig som personlig assistent eller så kan vi erbjuda en person till dig.Företaget har F-skattesedel
I vårt arbete på Sveservice utgår vi från att varje människa är unik och har ett absolut lika värde oberoende av ras, kön, bakgrund, ekonomi, sjukdom, skador eller egna förutsättningar. Det är i mötet mellan människor upplevs och känns människovärdet och där ska man som person kunna växa och utvecklas i gemenskap och trygghet. Därför är det viktigt att vi på Sveservice arbetar aktivt med att ge alla en gemensam grund att stå på. Det ger oss alla en trygghet när vi vet att arbetet utförs likartat och på bästa sätt av alla utifrån de förutsättningar man har.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kommunens eller Försäkringskassans beslut
Kommunen eller Försäkringskassan beslutar om du har rätt till assistans och med hur många timmar.
Behöver du under 20 timmar i veckan ansvarar kommunen och över 20 timmar så ansvarar Försäkringskassan.

Innan du får rätt till assistans görs en bedömning av ditt behov.
Man börjar med att titta på de grundläggande behoven, som är personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen.
Om du får beviljat personlig assistans för de grundläggande behoven så kan du också få personlig assistans för dina övriga behov.