Servicetjänster är för dig som är 75 år och äldre 

Du som fyllt 75 år kan köpa upp till 8 timmar servicetjänster av kommunen utan prövning av behov, biståndsutredning. Är ni två i hushållet och båda över 75 år har ni möjlighet att använda 16 timmar i månaden. Syftet är att du ska kunna få hjälp med praktiska saker som underlättar ditt vardagsliv.  
*Städ *Tvätt *Inköp *Mat *Fixartjänster *Trädgårdsarbete *Aktiviteter. Dessa tjänster finns för tillfället och en utökning kan komma att ske snarast.
Du som är under 75 år kan ansöka om bestånd.