Om ryggmärgsskada

När ryggmärgen skadas förstörs en del av rörelseförmågan och känseln. Ryggraden består av 29 kotor.De 7 översta kallas halskotor, nedanför de 12 bröstkotorna sedan finns de 5 längdkotorna och allra nederst de 5 bäckenkotorna.

Vid varje kota sitter en ring av ben.
Tillsammans bildar kotorna och ringarna ett skydd för ryggmärgen. Ryggmärgen innehåller nerver som påverkar kroppens rörelser och känsel. 
När man skadar någon del av ryggmärgen blir man i regel förlamad och förlorar känseln i kroppsdelarna nedanför skadan.
Förbindelsen bryts helt eller delvis mellan hjärnan och nerverna i ryggmärgen.
Nerverna från hjärnan kan inte längre ge signaler till musklerna och informationen från nervceller i huden når inte fram till hjärnan.


Tetraplegi och paraplegi

Hur stor del av kroppen som blir förlamad beror på var skadan sitter. Man skiljer på paraplegi och tetraplegi.Vid en tetraplegi, där både armar och ben förlamas, sitter skadan vid halsryggmärgen.
Vid paraplegi, då benen och varierande grad av bålen är förlamad, sitter skadan längre ner i ryggen.
Om blockeringen beror på en svullnad i ryggmärgen kan förlamningen vara tillfällig. Om blockeringen däremot beror på ett brott blir förlamningen bestående.